Mitä impro oikeastaan on?
Impro eli improvisaatioteatteri on teatteria, jossa ei ole valmista käsikirjoitusta. Näyttelijät luovat kohtaukset "tässä ja nyt"-periaatteella vain lähtötilanteen määrittelyn jälkeen.

Mitä kriteerejä pitää täyttää, jotta pärjää improssa?
Impro on aina ryhmätyötä, joten onnistuminen vaatii jokaiselta halua toimia yhteisen hyvän puolesta. Iloitse kaverin onnistumisesta aidosti. Kaveria ei saa jättää yksin. Pelasta kaveri hädässä! Tulet huomaamaan, että joskus tarvitset sitä itsekin.

Olen arkitilanteissa hidas reagoimaan, voinko oppia improvisoimaan?
Kuka tahansa oppii improvisoimaan, kunhan suhtautuu asioihin positiivisesti. Nopea reagoiminen ei välttämättä ole tarpeen. Improssa usein "aikalisä" on valttikortti.

Mitä improharjoituksissa tapahtuu?
Improharjoitukset etenevät melko samalla tavalla kuin teatteriharjoitukset yleensä.

Improharjoituksissa kaikkein tärkeintä on turvallinen ilmapiiri, jotta jokainen uskaltaa heittäytyä impron maailmaan. Kannusta kaveria ja hyväksy erilaisuus – ei ole väärää tapaa tehdä asioita! Alussa tehdään lämmittelyharjoituksia, jotta liika kontrolli katoaa ja saadaan "aivot narikkaan". Lämmittely lisää kykyä olla hetkessä kaveria kuunnellen. Lämmittelyharjoitusten jälkeen syvennytään tietyn alueen harjoituksiin ja tehdään kohtauksia erilaisilla teatterin keinoilla. Harjoituksissa käytetään kehonkieltä, aisteja, tunne-ilmaisua, statuksia, ilmeitä, eleitä, musiikkia, tanssia, ynnä muita ilmaisun osa-alueita. Improharjoituksissa toteutuu joka kerta draama-prosessin vaiheet: lämmittety-, kehittely- ja lopetusvaihe. Harjoitusten lopuksi tehdään rentoutus ja jaetaan kokemuksia.

Mihin vuodenaikaan toiminta painottuu?
Toiminta painottuu syys- ja kevätkauteen. Impropaatissa on pitkä joulu- ja kesätauko.

Mihin Impropaatin toimintaan osallistuminen velvoittaa?
Impropaatti on yhdistyksenä avoin ja antaa jokaiselle mahdollisuuden erilaisiin osallistumisen tasoihin. Halutessaan voi tulla harjoituksiin vain katsomaan, mutta mahdollisuus on myös osallistua ilmaisu- ja improharjoitteiden tekoon, keikkailuun ja jopa ryhmien ohjaamiseen. Voit myös osallistua toiminnan suunnitteluun pyrkimällä mukaan yhdistyksen hallitukseen.

Voiko Impropaattiin tulla mukaan milloin vain?
Ryhmiin otetaan uusia kerran tai kaksi vuodessa, syyskuun ensimmäisissä harjoituksissa ja/tai tammikuun ensimmäisissä harjoituksissa riippuen siitä, kuinka täynnä ryhmät ovat. Muina aikoina uusia ei oteta, koska silloin ryhmäytyminen keskeytyisi. Ryhmäytyminen on erittäin tärkeää improssa, koska ilman turvallista ja hyväksyvää ilmapiiriä ei synny luovuutta. Mikäli haluat mukaan kesken kauden, ota yhteyttä ja kysy mahdollisuutta päästä kurssille tai katsomaan Impropaatin esitystä.

Onko impro aina komediaa?
Impro voi olla mitä tahansa tyylilajia, mutta vähäisellä kokemuksella improsta tulee usein komediapainotteista. Komedia ei ole huono juttu, mutta joskus se saattaa jättää esityksen pintapuoliseksi. Improharjoituksissa pyritäänkin harjoittelemaan erilaisia ilmaisun keinoja, roolin rakentamista ja tunneilmaisua, jotta päästäisiin syvällisempään ilmaisuun.

Mitä harrastus maksaa?
Harrastus on pyritty pitämään mahdollisimman edullisena. Aikuisten ryhmässä harrastus maksaa 60 euroa per vuosi ja lasten- ja nuorten ryhmissä harrastus maksaa 50 euroa per vuosi. Yhdistys käyttää tulot harrastajiensa parhaaksi.

Mikä on vanhempien rooli, jos lapsi harrastaa improvisaatioteatteria?
Vanhempien ehdottoman tärkeä rooli on tukea ja kannustaa lapsen harrastusta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kuuntelee lastaan aidosti, kun hän kertoo mitä harjoituksissa on tehty. Lapselle on myös tärkeää, että äiti ja isä tulevat katsomaan esityksiä.

Mitä hyötyä improharrastuksesta on?
Impro on tervehenkinen harrastus, jossa oppii kuuntelemista, havainnointia, tilanneherkkyyttä ja toisen ihmisen kunnioittamista. Improssa hyväksytään se tosiasia, että ihminen ei voi aina olla paras ja täydellinen. Keskiverto on yhtäkuin onnistunut ja moka on lahja, joka avaa uusia ovia.